"Skutečným posláním člověka je nalézt   sám sebe." Hermann Hesse

"Sebepoznavání je prvním krokem ke zlepšení!"

Pozitivní psychoterapie


  Informace

  Program

  Místo

  Arteterapie

  Registrace

  Slovníček pojmů

  Aktuality

  Kontakt

 
 

 

Aktivní sebepoznávání

Aktivní sebepoznávání
V letošním roce (2013) se kurz neuskuteční.
Doporučuji návštěvu kurzů, které pořádá Psychoteraputický institut PSIN, se kterým spolupracuji.
Dále máte možnost návštěvy Kroměříže, kde kurzy pořádá společnost INCIP.