"Skutečným posláním člověka je nalézt   sám sebe." Hermann Hesse

"Sebepoznavání je prvním krokem ke zlepšení!"

Pozitivní psychoterapie


  Informace

  Program

  Místo

  Arteterapie

  Registrace

  Slovníček pojmů

  Aktuality

  Kontakt

 
  
        

 

Aktuality

Aktivní sebepoznávání 2013
V letošním roce (2013) se kurz neuskuteční.
Doporučuji návštěvu kurzů, které pořádá Psychoteraputický institut PSIN, se kterým spolupracuji.
Dále máte možnost návštěvy Kroměříže, kde kurzy pořádá společnost INCIP.
Přeji proto všem návštěvníkům těchto stránek příjemné chvíle a hodně úsměvů po celý rok 2013.

Integrovaná psychoterapie v Jeseníku.
Své prožitky můžete získávat i v Jeseníku u MUDr. Kubánka, který taktéž vytváří uzavřené skupiny. Bližší informace můžete získat na jeho internetových stránkách www.psychoterapiekubanek.cz

Kurzy a výcvik v Integrované psychoterapii.
Všechny kurzy jsou součástí výcviku v Integrované psychoterapii profesora Ferdinanda Knoblocha.
Výcviky jsou plánovány v souladu s požadavky České psychoterapeutické společnosti, České lékařské společnosti a ministerskými směrnicemi a je jimi průběžně upravován.
Existují dvě formy výcviku,s ohledem na cíl: pro terapeuty a koterapeuty v terapeutickém týmu. Tyto formy výcviku se liší výchozími požadavky na typ vzdělání (terapeuty mohou býti psychiatři, psychologové, event. lékaři nepsychiatři), výcvik je plánován na 5 let a zahrnuje 1OOO hodin: 5OO hodin zkušenostních, 2OO hodin teorie a 3OO hodin supervize. Koterapeuty mohou být absolventi vysokých škol jiného zaměření a středoškoláci humanitních profesí. Tato forma výcviku trvá 2,5 roku a počet absolvovaných hodin je úměrně nižší.
Kursy I. a II. , které probíhají v Kroměříži pod vedením prof.dr. Knoblocha jsou v průběhu roku doplňovány čtyřmi víkendovými soustředěními a jedním teoretickým seminářem, pod vedením lektorů Střediska. Účastníci pracují v malých uzavřených skupinách se zohledněním jejich odborného zaměření a místa bydliště. Specializační pětiletý kurs pro terapeuty event. šestiletý pro lektory IP, k prohloubení znalostí a dovedností z IP vedou prof.dr Knobloch a jím stanovení lektoři v programech III, IV, V a VI.
Více informací nazenete na internetových stránkách společnosti INCIP.

 
 
www.jajsemja.cz